LEIER

LEIER

przez Michaela Leiera firma Leier jest przedsiębiorstwem czysto rodzinnym i działa w branży produkcji materiałów budowlanych, nieruchomości, obróbki metalu/mechaniki i handlu samochodami. Jako jeden z pierwszych prywatnych inwestorów, firma działała na Węgrzech i w Polsce, jeszcze przed upadkiem żelaznej kurtyny.