Terms and Conditions

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 • 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez inż. Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLAE, zarejestrowaną w Gliwicach, woj. Śląskie, pod numerem ewidencyjnym II/960/92 (NIP: 631-010-61-15, REGON: 270674090), adres korespondencyjny: MATBUD MATERIAŁY BUDOWLAE, ul. Andersa 20, 44-121 Gliwice, zwanym dalej sprzedającym.

§2 Warunki składania zamówienia

 • 1. Internetowy sklep http://www.matbud.pl/ służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 • 3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 • 4. Wszystkie ceny w http://www.matbud.pl/ wyrażone są w polskich złotych .
 • 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stroniehttp://www.matbud.pl/ , wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzeni złożenia zamówienia.
 • 7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.
 • 8. Otrzymanie przez http://www.matbud.pl/ każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.
 • 9. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 • 10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
 • 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 • 12. Kolorystyka, usłojenie oraz wygląd okleiny na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
 • 13. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Dokument sprzedaży - paragon lub faktura VAT, stanowi umowę kupna sprzedaży.
 • 14. Klienci http://www.matbud.pl/ biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.
 • 15. Cena towaru równa 0,01 zł. oznacza opcję "Zapytaj o Cenę" - prawidłowa i ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona po negocjacjach i zaakceptowaniu naszej oferty przez klienta.
 • 16. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

§3 Cena wysyłki

 • 1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Ceny te określone są przy każdym produkcie. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu. Nie dotyczy to produktów przy których zaznaczono "Dostawa Gratis". Tak oznaczone produkty dostarczane są bezpłatnie do Kupującego.
 • 3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.
 • 4. W przypadku zamówień niektórych produktów (podłogi, ceramika i inne materiały budowlane) których wartość nie przekracza 500 zł , koszt transportu może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany po weryfikacji zlecenia przez obsługę sklepu.

§4 Warunki dostawy i płatności

 • 1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 2. Kupujący może dokonać odbioru towaru bezpośrednio w  Składach Budowlanych w Gliwicach.   
 • 3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego, za pobraniem lub za pośrednictwem systemu płatniczego DotPay ,Paypal, Platnosci.pl. Możliwość zapłaty za pobraniem obowiązuje dla towarów w cenie powyżej 500 PLN brutto.
 • 4. W przypadku zapłaty przy odbiorze, doliczana jest opłata za ww. usługę w wysokości 2% wpłacanej kwoty + VAT.
 • 5. Kwota możliwa do realizacji w opcji "za pobraniem" to maksymalnie wartość 80% całego zamówienia. Pozostałe 20% wartości zamówienia Kupujący zobowiązany jest wpłacić w charakterze zaliczki za pomocą przelewu bankowego. Zaksięgowanie zaliczki jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wysyłki zamówienia.
 • 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy (a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym AllPay (b) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

      §5 Uprawnienia Kupującego

 • 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.
 • 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
 • 3. Sprzedający informuje, że Towar oferowany w naszym sklepie jest w większości wykonywany na zamówienie i nie podlega zwrotowi.Właściwości zamawianych towarów są każdorazowo określane przez Klientów, a na ich podstawie są realizowane zindywidualizowane zamówienia. W takich przypadku, Kupującemu zgodnie z postanowieniami pkt 2 §5 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w pkt 1 §5 Regulaminu.
 • 4.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w    oryginalnym, nieuszkodzonym  opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z   kompletem dokumentów.

           §6 Reklamacje

 • 1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera
 • 2. Towary sprzedawane w http://www.matbud.pl/ są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.
 • 3. Warunki gwarancji są uregulowane w dostarczanych każdorazowo wraz produktem dokumentach gwarancyjnych.
 • 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z http://www.matbud.pl/ za pośrednictwem e-maila z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.
 • 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.
 • 6. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do wysokości ceny towaru.

§7 Postanowienia końcowe

 • 1. Internetowy sklep http://www.matbud.pl/ zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie
 • 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 • 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  RACHUNEK BANKOWY: 
Bank Millennium SA 
nr 64 1160 2202 0000 0001 3816 9750