Producenci


Sopro DSF 523 / 20 kg


  • Kod: 47496
  • Waga: 20 kg
  • Dostępność: Dostępny
  • Producent: SOPRO
  • Cena: 259,99 zł362,85 zł
  • Poleć produkt
Sopro DSF 523 - Jednoskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania nieprzepuszczających wody, pokrywających rysy powłok.


Zastosowanie:
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych,
- na ściany i podłogi,
- w pomieszczeniach i na zewnątrz,
- na balkony i tarasy,
- do basenów kąpielowych.

Uszczelnienie  alternatywne  balkonów,  tarasów,  natrysków,  pryszniców,  pralni,    pomieszczeń WC  i  basenów  kąpielowych, pod następnie wykonywane prace okładzinowe. Renowacja nośnych, starych i trwałych okładzin z płytek ceramicznych na balkonach i tarasach.
Do wytwarzania elastycznych, pokrywających rysy uszczelnień do ochrony elementów budowlanych i budowli.
Jako uszczelnienie od wewnątrz zbiorników wody użytkowej, o głębokości do 5 m.

Zalecane podłoża:
Mineralne podłoża z betonu, betonu lekkiego, betonu porowatego (wewnątrz), tynków cementowych i cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknistych, muru o pełnych spoinach i równej powierzchni (nie stosować do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, jastrychy suche; stare okładziny ceramiczne.

Proporcje mieszania:
Nanoszenie Proporcje
szpachlowanie   ok. 5 l wody : 20 kg Sopro DSF 523
malowanie ok. 5,6 l wody : 20 kg Sopro DSF 523
natryskiwanie ok. 7,5 l wody : 20 kg Sopro DSF 523

Czas dojrzewania:
3-5 minut.

Grubość warstw/zużycie:
Co najmniej 2 warstwy = 2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm grubości świeżej warstwy); maksymalna grubość suchej warstwy: 4 mm.
Zbiorniki wody o głębokości < 5 m: co najmniej 2,5 mm zaprawy po związaniu.
Zużycie ok. 1,4 kg/m2 na każdy mm grubości związanej zaprawy.

Czas użycia:
Ok. 2 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą.

Czas schnięcia:
Ok. 4 godziny na jedną warstwę.

Temperatura stosowania:
Od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze).

Możliwość chodzenia:
Po ok. 5-6 godzinach.

Możliwość obciążania:
Po ok. 7 dniach.

Opakowanie: 20 kg.

Dane czasowe odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy względnej wilgotności powietrza 50%; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.

Dodatkowe informacje.Materiały Budowlane Gliwice