MAGNAT ceramic kolor C25 wyszukany aragonit 2,5L

MAGNAT CERAMIC to wysokiej jakości, innowacyjna, ceramiczna i plamoodporna farba do wnętrz

  • Producent: MAGNAT
  • Kod producenta: 5903973108887
  • Dostępność: <b style="color:green">Dostępny</b> Dostępny  (1 szt.)
  • Czas realizacji: Do 48h (do 2 dni roboczych)
  • szt.
  • Cena netto: 79,59 zł / szt. 97,90 zł / szt.

MAGNAT ceramic kolor wyszukany aragonit C25

 

MAGNAT CERAMIC to wysokiej jakości, innowacyjna, ceramiczna i plamoodporna farba do wnętrz

Wydajność: do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.
LZO: Limit zawartości LZO dla produktu (kat. A/a/FW): 30 g/l. Produkt zawiera max.5g/l.
Normy i atesty: Produkt zgodny z PN-EN 13300. Farba posiada atest higieniczny.
Wskazówki BHP I PPOŻ: BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę i na odzież. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.
Kolor: wyszukany aragonit
Zastosowanie:Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość farba jest polecana do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia oraz powierzchni, które wymagają dezynfekcji np. ciągi komunikacyjne, korytarze, pomieszczenia prywatne, biurowe i służby zdrowia, salony i aneksy jadalne.

Właściwości wyrobu:

Połysk wg PN EN 13300 mat
Lepkość, Brookfield RVT , 20°C, min 5000 [mPas]
Odporność na szorowanie:
Wg PN EN 13300 klasa 1
Wg PN-C-81914:2002 rodzaj I
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej 3 [h]Przygotowanie podłoża:
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń
- świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu
- powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowo-kartonowych, zaszpachlowane lub podłoża pokryte bardzo intensywnym kolorem pomalować farbą gruntującą MAGNAT GRUNT
- nowe powierzchnie metalowe zabezpieczyć przed korozją Śnieżka Urekor S
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku i pomalować ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża (po przyklejeniu taśmy malarskiej farba odchodzi wraz z taśmą) usunąć i pomalować podłoże ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki z farb emulsyjnych jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia
- podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- UWAGA: podłoża wyjątkowo słabe po odpyleniu i przetarciu dłonią pozostawiają na niej wyraźną warstwę luźnego pyłu; przed zastosowanie farby gruntującej lub podkładowej należy pomalować je ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 Start i pomalować emulsją podkładową MAGNAT GRUNT
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy
- tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do zaleceń ich producenta
- UWAGA: w celu uzyskania najlepszego efektu, zaleca się przd aplikacją farby MAGNAT CERAMIC, aby podłoże było pokryte farbą gruntującą MAGNAT GRUNT

Przygotowanie wyrobu:
- wyrób gotowy do użycia, przed malowaniem dokładnie, powoli wymieszać ręcznie
- nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu
- tuż przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać ręcznie
- wyroby z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszać w opakowaniu zbiorczym

Malowanie:
- malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +30°C
- nakładać dwie warstwy pędzlem, wałkiem MAGNAT (naturalnym, sznurkowym o długości włosia 10-19 mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny
- kolejną warstwę farby nanosić po min. 2 godzinach
- nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu
- ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku
- zaleca się usunięcie taśm malarskich zaraz po wykonaniu wymalowania
- narzędzia umyć wodą
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.

Uwagi i odniesienia:
- powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby
- POWIERZCHNIA GŁADKA czyli podłoże bez wyraźnej struktury, w przypadku ścian przygotowane z wykorzystaniem gładzi szpachlowej zgodnie z jej głównym przeznaczeniem.
USZKODZENIE MECHANICZNE POWŁOKI - widoczne i trwałe uszkodzenie powstałe w wyniku naruszenia struktury wyschniętej powłoki farby poprzez uszkodzenie narzędziem lub przedmiotem np. wgniecenie, zarysowanie itp.
- PLAMOODPORNOŚĆ - odporność wysezonowanej powłoki farby na wskazane przez producenta substancje wywołujące trwałe plamy, powstałe w wyniku zabrudzenia powłoki i usunięte we wskazanym przez producenta czasie. Usuwanie plam i „trudnych" zabrudzeń z podłoży chropowatych, nierównych może być utrudnione.
- DEZYNFEKCJA – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.
nie absorbuje zabrudzeń i "trudnych" plam, takich jak:
a) ketchup, tłuszcz, olej słonecznikowy, pisaki wodne, kredki, szminka, musztarda, sok pomarańczowy, mleko, czekolada (usunąć do 1 godz.)
b) kawa, herbata, wino (usunąć do 15 min)
Badania przeprowadzono po 28 dniach na gładkich, wysezonowanych podłożach dla wymienionych rodzajów plam, po upływie wskazanych czasów. Producent zapewnia efekt plamoodporności¹ na gładkich powierzchniach. Usuwanie plam wykonano w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%, w zależności od zmian temperatury i wilgotności czas potrzebny do ich usunięcia może ulec skróceniu.
- Badania przeprowadzono na wybranych próbkach dezynfektantów. Są to dezynfektanty najczęściej stosowane do dezynfekcji w budynkach użyteczności publicznej. Badania Laboratorium Akredytowanego wykonane po 28 dniach na wysezonowanych podłożach dla wymienionych środków dezynfekujących.
a) Chloramina T (roztwór 3%)-skuteczne działanie środka i brak zniszczeń powłoki po czasie 60 min
b) Chloramina T (roztwór 5%)-skuteczne działanie środka i brak zniszczeń powłoki po czasie 15 min
c) Incidin active (roztwór 2%)-skuteczne działanie środka i brak zniszczeń powłoki po czasie 15 min
Dotyczy odporności powłoki naniesionej w 2 warstwach na podłożu betonowym.
Nie dotyczy środków dezynfekująco-czyszczących dostępnych i stosowanych powszechnie w gospodarstwach domowych. W przypadku zabrudzeń tego typu środkami zaleca się delikatne spłukanie wodą w czasie do 10 min. Środki zawierające chlor lub wybielacze mogą odbarwić pigment zawarty w farbie.
- Doskonała na inwestycje
1. Trudno zapalna powłoka – pomalowana powierzchnia nie zapala się łatwoKlasyfikacja uzyskana wg badań:
a) D-s2, d0 - farba może być stosowana na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 i na wszystkich podkładach drewnianych i drewnopochodnych
b) C-s1, d0 - farba może być stosowana na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 i na wszystkich płytach gipsowo-kartonowych
c) C-s2, d0 - tapeta z włókna szklanego z farbą może być stosowana na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 i na wszystkich podkładach drewnianych i drewnopochodnych
C - klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień = wyroby klas od B do F zapalają się
s1 - klasyfikacja ze względu na wydzielanie dymu = najmniej dymu
d0 - klasyfikacja ze względu na występowanie płonących kropli = nie występują płonące krople/cząstki 2. Spełnia wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych (Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1996 ) i może być stosowana w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia można oddać do eksploatacji bezpośrednio po osiągnięciu przez wyrób właściwości użytkowych.

Mycie powierzchni:
- na mokrą gąbkę/ścierkę gąbkową nałożyć detergent typu płyn do mycia naczyń lub inne środki bezpieczne dla skóry (wskazane przez producenta środka), zrobić pianę - zmywać lekko bez użycia nadmiernej siły, aż do momentu usunięcia zabrudzenia - w przypadku detergentów o intensywnej barwie dokładniej przemyć podłoże wodą w celu uniknięcia przebarwienia następnie przemyć powierzchnię czystą wodą - czyszczone miejsce osuszyć dociskając miejsce po miejscu ręcznik papierowy - pozostawić do pełnego wyschnięcia UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzeń na podłożu zaleca się przemycie całej powierzchni (ściany) celem jej ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczególnie zakurzonych) - usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia „ze względu na jakość wody szczególnie widocznych na kolorach o intensywnej barwie - usuwanie zabrudzeń znikomą ilością detergentu może być nieskuteczne w przypadku trudniejszych w/w plam

Paramentry Malowania dla poszczególnych metod:

Metody Malowania Parametry Malowania
lepkość farby [s] dodatek rozcieńczalnika [%] średnica dyszy pistoletu [mm] ciśnienie natrysku [MPa] zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek postać handlowa - - - 2
Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 postać handlowa 5-10 0,43 18 1-2
Natrysk hydrodynamiczny Graco, model Ultra Max postać handlowa 0 0,43 18 1-2Dodatkowe informacje:
- Trwały kolor odporny na: Plamy. Zmywanie i szorowanie. Intensywne użytkowanie.
- Do 16m²/l przy jednokrotnym malowaniu
- Odporna na środki dezynfekujące
- Nie chlapie podczas malowania
- Doskonałe krycie
- Sposób nanoszenia: wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Polecana ilość warstw: 2
- Nanoszenie drugiej warstwy: min. po 2h
- Czas schnięcia: min. 3h