HYDROSTOP - Mieszanka nr.203

Hydrostop-Mieszanka służy do uszczelniania betonu przed przenikaniem wody i ochrony betonu przed niszczącym działaniem środowiska naturalnego.


W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


  • Producent: HYDROSTOP
  • Kod producenta: 5907803520382
  • Dostępność: <b style="color:#9B410E;">Na zamówienie </b> Na zamówienie  (0 szt.)
  • Czas realizacji: Do 7 dni roboczych
  • szt.
  • Cena netto: 175,50 zł / szt. 215,87 zł / szt.

Hydrostop-Mieszanka służy do uszczelniania betonu przed przenikaniem wody i ochrony betonu przed niszczącym działaniem środowiska naturalnego.

HYDROSTOP-MIESZANKASucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizację

Instrukcja techniczna – Prod. 203

Hydrostop-Mieszanka służy do uszczelniania betonowych kon- strukcji przed napierającą wodą i do izolowania od środowiska oagresywności do XA2. Uszczelnienie elementów betono- wych i konstrukcji żelbetowych polega na pokryciu spodu płyt betonowych cienką posypką wtapiającą się w spód płyty i po- wodującą krystalizację wewnątrz betonu, co daje izolację nie- porównanie skuteczniejszą od izolacji bitumicznych i bentonitowych. Uszczelnia się głównie spód płyty fundamen- towej, ławy, stopy i posadzki zbrojone. Izolacja uszczelnia płytę przy rozwartości rysy niepracującej do 0,3mm w spodzie tej płyty.

Hydrostop-Mieszanka służy do uszczelniania zbiorników wody, oczyszczalni i przepompowni ścieków bytowych, szamb, basenów, podziemnych części budynków i budowli (piwnice, schrony i garaże podziemne), tuneli, studzienek i ko- mór instalacyjnych, pomieszczeń mokrych jak łaźnie itp. oraz w miejscach występowania zagrożenia maksimum XA2. Sto- suje się do izolowania na etapie budowy obiektu. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budownic- twie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicz- nej, od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny i nie zawiera składników reagujących z tlenem. Pro- dukt nie zmniejsza przewodności elektrycznej między grun- tem, a zbrojeniem płyty.

Produkt Hydrostop-Mieszanka stosowany jest głównie do wykonywania posypki uszczelniającej przed wylaniem betonu, natomiast do uszczelnienia metodą malarską i zacierania beto- nów zaleca się stosować Hydrostop-Mieszanką Profesjonalną nr 209. Ściany murowane i stropy prefabrykowane uszczelnia się innymi produktami Hydrostop.

Hydrostop-Mieszanka ma postać sypkiego proszku cemen- towo-piaskowego, który stosuje się jako posypkę pod wylewa- ny beton. Wgłębne działanie uszczelniające polega na tym, że składniki Hydrostopu wnikają w pory wilgotnego betonu na głębokość minimum 5cm. Składniki Hydrostopu krystalizują w kapilarach, co trwale likwiduje przepływ wody i daje efekt osuszenia oraz jednocześnie nie zatrzymuje przenikania pary wodnej. Zdolność krystalizacji w porach odnawia się po przy- łożeniu ciśnienia wody nadając cechę samodzielnego do- szczelniania, co w praktyce wielokrotnie obserwowano na powierzchni żelbetowych zbiorników wody. Z bardzo słabej wodoszczelności W2 Hydrostop podnosi wodoszczelność do minimum W6, a dla wyższych wodoszczelności początkowych Hydrostop podnosi do minimum W8.

Uszczelniony beton jest odporny na wody słabo kwaśne i zasadowe o pH od 4,5 do 12,5.

Podłoże należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, błota, trocin, czy śmieci. Dopuszczalne są kałuże przed wylaniem betonu o głębokości maksimum 1cm. Jeśli wody jest więcej, to należy ją usunąć w sposób zależny od ilości lub dostępu do miejsca spodu płyty. Można usuwać wodę pompą, odkurzaczem wod- nym, a czasem można wywiercić otwór w chudym betonie podkładowym, aby woda wsiąkła w przepuszczalne warstwy gruntu. W razie konieczności betonowania w wykopie zalewa- nym wodą gruntową zwykle są niezbędne igłofiltry.

Posypkę przy suchej pogodzie wykonuje się zwykle nie wcze- śniej niż 2 doby przed betonowaniem. Posypkę można również wykonać na kilka godzin przed lub bezpośrednio przed beto- nowaniem. Kolejność robót w przypadku uszczelniania spodu płyty fundamentowej jest następująca: Na zagęszczonym grun- cie rozłożyć folię budowlaną, wylać 5cm chudego betonu. Jeśli występują skosy i są dostępne, to przemalować te skosy nano- sząc ~1,5kg/m2 w dwóch warstwach. Następnie ustawić zbro- jenie i szalunki, a tuż przed wylewaniem płyty fundamentowej, chudy beton posypać przez zbrojenie Mie- szanka 203 w ilości 3kg/m2 z użyciem sita o oczku #2mm. Do

puszczalna szerokość podkładek na chudym betonie to 5 cm. Z górnej siatki zmieść produkt. Jeśli miedzy posypywaniem,

a betonowaniem wystąpi powierzchnię posypaną stępnie wylewać beton z pompy na posypkę. W z prętów zbrojeniowych cząć wylewanie betonu.

opad deszczu, to należy skontrolować i uzupełnić ewentualne ubytki. Na- bez kierowania silnego strumienia

razie konieczności zastosować siatkę o oczku 2x2cm i na tą siatkę rozpo-

metodą posypywania przed wylaniem

Uszczelnienie wykonane
betonu nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Betonowe posadzki narażone na ciśnienie hydrostatyczne od spodu (nawet kilkadziesiąt centymetrów słupa wody) podlega- ją dużemu parciu i muszą mieć odpowiednią grubość i zbroje- nie. Uszczelnienie powinno sięgać 50cm powyżej maksymalnego poziomu wody.

Na styku płyty fundamentowej lub posadzkowej i ściany oraz w stykach roboczych w konstrukcjach żelbetowych stosu- je się klin uszczelniający z Hydrostop-Zaprawa Wodoszczel- nej. Klin jest wpuszczany w ścianę lub w posadzkę lub tworzy wyoblenie w narożniku (rys. 2 punkt 5). Jeśli długość klina przekracza w linii prostej 5m i posadzka ze ścianą nie stanowi monolitycznej skrzyni to ze względu na ryzyko pęk- nięcia wzdłuż klina stosuje się dodatkowe doszczelnienia – patrz instrukcja Hydrostopu-Superelastycznego taśmy do Hy- drostopu-Elastycznego Zbrojonego.

Mieszanka zawiera klinkier cementowy i może wysuszać oraz podrażniać skórę oraz błony śluzowe. Na życzenie dostarczany jest atest PZH i Karta bezpieczeństwa.Materiały Budowlane Gliwice