Manufacturers

New products

IZOMUR 1L
35.00 zł
PSB Matbud - Materialy Budowlane, Internetowy Sklep Budowlany
IZOMUR 2L
70.00 zł
PSB Matbud - Materialy Budowlane, Internetowy Sklep Budowlany

Zaprawa Murarska Polytech MP


 • Code: 86232
 • Weight: 18 kg
 • Availability: Available
 • Manufacturer: POLYTECH
 • Price: 28.29 zł
 • Tell a friend

KARTA TECHNICZNA

Jest suchą mieszanką spoiwa cementowego, granulatu styropianowego i środków modyfikujących poprawiających parametry zaprawy oraz jej przyczepność. NIE ZAWIERA PIASKU.

W celu przygotowania zaprawy należy dodać kruszywo w postaci Składnika B do zaprawy Polytech MP lub płukany piasek budowlany, zgodny z normą PN-EN 12620:2004 o frakcji ziarna (d/D) GF85 – 0/2 mm w ilości 10,5 l na każdy worek Składnika A.

Uzyskana zaprawa MP jest łatwa w zastosowaniu, plastyczna, pozwala szybko łączyć bloczki, kształtki i inne elementy. Dodatek granulatu styropianowego ogranicza możliwość powstawania mostków cieplnych

Ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic, fundamenty poniżej poziomu przemakania itp.). Jej stosowanie zwiększa stopień ujednolicenia izolacyjności cieplnej muru. Murowanie przeprowadza się tradycyjną techniką i narzędziami, zgodnie ze sztuką budowlaną.

 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych
 • zwiększa ujednolicenie izolacyjności cieplnej przegrody
 • posiada bardzo dobrą przyczepność
 • jest plastyczna
 • charakteryzuje się niską pracochłonnością przygotowania mokrej zaprawy
 • pozwala na szybkie murowanie


Współczynnik przewodności cieplnej λ do 0,2
Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy 5,7 ± 0,2 N/mm2
Spełnia wymagania normy: PN-EN 998-2:2004; PN-EN 998-2:2004/Ap 1:2008