MAGNAT ceramic kolor C60 grafitowy antracyt 2,5L

Plamoodporna farba ceramiczna z linii Magnat to niezastąpiony produkt do ścian i sufitów o różnorakiej powierzchni. Wydajne opakowanie o pojemności 2,5 litra wystarcza na pomalowanie 40m2.

  • Manufacturer: MAGNAT
  • Manufacturer's code: 5903973155379
  • Availability: Available Available  (3 szt.)
  • szt.
  • Net Price: 83.65 zł / szt. 102.89 zł / szt.

MAGNAT ceramic kolor grafitowy antracyt C60

 

MAGNAT CERAMIC to wysokiej jakości, innowacyjna, ceramiczna i plamoodporna farba do wnętrz

Wydajność: do 16 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.
LZO: Limit zawartości LZO dla produktu (kat. A/a/FW): 30 g/l. Produkt zawiera max.5g/l.
Normy i atesty: Produkt zgodny z PN-EN 13300. Farba posiada atest higieniczny.
Wskazówki BHP I PPOŻ: BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę i na odzież. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.
Kolor: grafitowy antracyt
Zastosowanie:Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego. Ze względu na wyjątkowe właściwości i trwałość farba jest polecana do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia oraz powierzchni, które wymagają dezynfekcji np. ciągi komunikacyjne, korytarze, pomieszczenia prywatne, biurowe i służby zdrowia, salony i aneksy jadalne.

Właściwości wyrobu:

Połysk wg PN EN 13300 mat
Lepkość, Brookfield RVT , 20°C, min 5000 [mPas]
Odporność na szorowanie:
Wg PN EN 13300 klasa 1
Wg PN-C-81914:2002 rodzaj I
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej 3 [h]Przygotowanie podłoża:
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń
- świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu
- powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowo-kartonowych, zaszpachlowane lub podłoża pokryte bardzo intensywnym kolorem pomalować farbą gruntującą MAGNAT GRUNT
- nowe powierzchnie metalowe zabezpieczyć przed korozją Śnieżka Urekor S
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku i pomalować ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża (po przyklejeniu taśmy malarskiej farba odchodzi wraz z taśmą) usunąć i pomalować podłoże ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki z farb emulsyjnych jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia
- podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- UWAGA: podłoża wyjątkowo słabe po odpyleniu i przetarciu dłonią pozostawiają na niej wyraźną warstwę luźnego pyłu; przed zastosowanie farby gruntującej lub podkładowej należy pomalować je ACRYL-PUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 Start i pomalować emulsją podkładową MAGNAT GRUNT
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy
- tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do zaleceń ich producenta
- UWAGA: w celu uzyskania najlepszego efektu, zaleca się przd aplikacją farby MAGNAT CERAMIC, aby podłoże było pokryte farbą gruntującą MAGNAT GRUNT

Przygotowanie wyrobu:
- wyrób gotowy do użycia, przed malowaniem dokładnie, powoli wymieszać ręcznie
- nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu
- tuż przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać ręcznie
- wyroby z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszać w opakowaniu zbiorczym

Malowanie:
- malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +30°C
- nakładać dwie warstwy pędzlem, wałkiem MAGNAT (naturalnym, sznurkowym o długości włosia 10-19 mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny
- kolejną warstwę farby nanosić po min. 2 godzinach
- nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu
- ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku
- zaleca się usunięcie taśm malarskich zaraz po wykonaniu wymalowania
- narzędzia umyć wodą
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie.

Uwagi i odniesienia:
- powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby
- POWIERZCHNIA GŁADKA czyli podłoże bez wyraźnej struktury, w przypadku ścian przygotowane z wykorzystaniem gładzi szpachlowej zgodnie z jej głównym przeznaczeniem.
USZKODZENIE MECHANICZNE POWŁOKI - widoczne i trwałe uszkodzenie powstałe w wyniku naruszenia struktury wyschniętej powłoki farby poprzez uszkodzenie narzędziem lub przedmiotem np. wgniecenie, zarysowanie itp.
- PLAMOODPORNOŚĆ - odporność wysezonowanej powłoki farby na wskazane przez producenta substancje wywołujące trwałe plamy, powstałe w wyniku zabrudzenia powłoki i usunięte we wskazanym przez producenta czasie. Usuwanie plam i „trudnych" zabrudzeń z podłoży chropowatych, nierównych może być utrudnione.
- DEZYNFEKCJA – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.
nie absorbuje zabrudzeń i "trudnych" plam, takich jak:
a) ketchup, tłuszcz, olej słonecznikowy, pisaki wodne, kredki, szminka, musztarda, sok pomarańczowy, mleko, czekolada (usunąć do 1 godz.)
b) kawa, herbata, wino (usunąć do 15 min)
Badania przeprowadzono po 28 dniach na gładkich, wysezonowanych podłożach dla wymienionych rodzajów plam, po upływie wskazanych czasów. Producent zapewnia efekt plamoodporności na gładkich powierzchniach. Usuwanie plam wykonano w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%, w zależności od zmian temperatury i wilgotności czas potrzebny do ich usunięcia może ulec skróceniu.
- Badania przeprowadzono na wybranych próbkach dezynfektantów. Są to dezynfektanty najczęściej stosowane do dezynfekcji w budynkach użyteczności publicznej. Badania Laboratorium Akredytowanego wykonane po 28 dniach na wysezonowanych podłożach dla wymienionych środków dezynfekujących.
a) Chloramina T (roztwór 3%)-skuteczne działanie środka i brak zniszczeń powłoki po czasie 60 min
b) Chloramina T (roztwór 5%)-skuteczne działanie środka i brak zniszczeń powłoki po czasie 15 min
c) Incidin active (roztwór 2%)-skuteczne działanie środka i brak zniszczeń powłoki po czasie 15 min
Dotyczy odporności powłoki naniesionej w 2 warstwach na podłożu betonowym.
Nie dotyczy środków dezynfekująco-czyszczących dostępnych i stosowanych powszechnie w gospodarstwach domowych. W przypadku zabrudzeń tego typu środkami zaleca się delikatne spłukanie wodą w czasie do 10 min. Środki zawierające chlor lub wybielacze mogą odbarwić pigment zawarty w farbie.
- Doskonała na inwestycje
1. Trudno zapalna powłoka – pomalowana powierzchnia nie zapala się łatwoKlasyfikacja uzyskana wg badań:
a) D-s2, d0 - farba może być stosowana na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 i na wszystkich podkładach drewnianych i drewnopochodnych
b) C-s1, d0 - farba może być stosowana na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 i na wszystkich płytach gipsowo-kartonowych
c) C-s2, d0 - tapeta z włókna szklanego z farbą może być stosowana na podkładach o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 i na wszystkich podkładach drewnianych i drewnopochodnych
C - klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień = wyroby klas od B do F zapalają się
s1 - klasyfikacja ze względu na wydzielanie dymu = najmniej dymu
d0 - klasyfikacja ze względu na występowanie płonących kropli = nie występują płonące krople/cząstki 2. Spełnia wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych (Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1996 ) i może być stosowana w pomieszczeniach kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi. Pomieszczenia można oddać do eksploatacji bezpośrednio po osiągnięciu przez wyrób właściwości użytkowych.

Mycie powierzchni:
- na mokrą gąbkę/ścierkę gąbkową nałożyć detergent typu płyn do mycia naczyń lub inne środki bezpieczne dla skóry (wskazane przez producenta środka), zrobić pianę - zmywać lekko bez użycia nadmiernej siły, aż do momentu usunięcia zabrudzenia - w przypadku detergentów o intensywnej barwie dokładniej przemyć podłoże wodą w celu uniknięcia przebarwienia następnie przemyć powierzchnię czystą wodą - czyszczone miejsce osuszyć dociskając miejsce po miejscu ręcznik papierowy - pozostawić do pełnego wyschnięcia UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzeń na podłożu zaleca się przemycie całej powierzchni (ściany) celem jej ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczególnie zakurzonych) - usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia „ze względu na jakość wody szczególnie widocznych na kolorach o intensywnej barwie - usuwanie zabrudzeń znikomą ilością detergentu może być nieskuteczne w przypadku trudniejszych w/w plam

Paramentry Malowania dla poszczególnych metod:

Metody Malowania Parametry Malowania
lepkość farby [s] dodatek rozcieńczalnika [%] średnica dyszy pistoletu [mm] ciśnienie natrysku [MPa] zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek postać handlowa - - - 2
Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 postać handlowa 5-10 0,43 18 1-2
Natrysk hydrodynamiczny Graco, model Ultra Max postać handlowa 0 0,43 18 1-2Dodatkowe informacje:
- Trwały kolor odporny na: Plamy. Zmywanie i szorowanie. Intensywne użytkowanie.
- Do 16m²/l przy jednokrotnym malowaniu
- Odporna na środki dezynfekujące
- Nie chlapie podczas malowania
- Doskonałe krycie
- Sposób nanoszenia: wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Polecana ilość warstw: 2
- Nanoszenie drugiej warstwy: min. po 2h
- Czas schnięcia: min. 3h