ALPOL AZ112 - Zaprawa do silikatow szara M10 25 kg

Do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z cegieł i bloczków silikatowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mrozoodporna. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

  • Manufacturer: ALPOL
  • Manufacturer's code: 5900404112253
  • Availability: Available Available  (60 szt.)
  • szt.
  • Net Price: 20.04 zł / szt. 24.65 zł / szt.

Rodzaj podłoża:
Czyste cegły i pustaki silikatowe.


Przygotowanie podłoża:
Elementy murowe powinny być czyste i trwałe. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe należy zwilżyć wodą.

Sposób użycia:
Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut przygotowaną masę należy ponownie intensywnie wymieszać. Podwalinę muru dokładnie wypoziomować. Gotową zaprawę nakładać kielnią i rozprowadzać za pomocą pacy zębatej lub specjalnym dozownikiem z zębatą krawędzią. Przykładać bloczki, lekko je dociskając. Czynność przyklejania wykonać w czasie nie dłuższym niż 10 minut od rozprowadzenia zaprawy w cienkiej warstwie na podłożu. Gdy bloczki nie mają wyprofilowanych „zamków” zaprawę należy nanosić również na ich pionowe płaszczyzny montażowe. Zaprawę zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi: wytrzymałość na odrywanie i czas wiązania. Zaleca się używanie czystych nierdzewnych narzędzi.

Narzędzia:
Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, dozownik do zapraw lub paca zębata, pojemnik na zaprawę i wodę.


Warunki wykonania:
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawać innych substancji. Świeży mur zabezpieczać przed przesuszeniem i zawilgoceniem.


Przechowywanie:
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.


Uwagi:
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.


Zalecenia ogólne:
Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

 

Dane techniczne
Skład: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm³
Właściwa ilość wody ok. 4,7 litra na 25 kg mieszanki
Czas zużycia ok. 2 godz. od wymieszania z wodą
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie* 0,3 N/mm2
Grubość warstwy od 1 do 3 mm
Wydajność ok. 18,5 dm³ z 25 kg
Zużycie przy spoinie 2 mm dla muru o grubości
12 cm z bloczków o wymiarach 12×20×24 cm
 
ok. 2,5 kg/m²
Reakcja na ogień Euroklasa A1
Absorpcja wody ≤ 0,3 kg/(m2×min0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ* 5/20
Zawartość chlorków ≤ 0,1% Cl