GÓRAŻDŻE Cement wieloskładnikowy v/a(s-v) 32,5r-lh MULTI 25 KG

  • Hersteller: GÓRAŻDŻE
  • Herstellerschlüssel: 5905933438126
  • Verfügbarkeit: Verfügbar Verfügbar  (1040 szt.)
  • szt.
  • Nettopreis: 16,65 zł / szt. 20,48 zł / szt.

Cement wieloskładnikowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM V/A (S-V) 32,5R - LH/HSR/NA jest klinkier portlandzki (40÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (18÷30%), popiół lotny krzemionkowy (18÷30%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement wieloskładnikowy  CEM V/A (S-V) 32,5R - LH/HSR/NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 "Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku" cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R jest cementem o niskim cieple hydratacji - LH.

Zgodnie z normą krajową PN-B-19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R jest cementem siarczanoodpornym -HSR i niskoalkalicznym -NA.