MAGNAT Style Farba Podkładowa 1L

Farba Podkładowa MAGNAT Style to akrylowa farba wyrównująca chłonność i wzmacniająca podłoże przed zastosowaniem wyrobów dekoracyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnych drobnoziarnistych specjalnych wypełniaczy zapewnia właściwą przyczepność wyrobów dekoracyjnych MAGNAT Style, tj.: Marmuru Klasycznego, Glinki Weneckiej, Grassi, Trawertynu, Stiuku Wapiennego, Betonu.

  • Výrobce: MAGNAT
  • Kód výrobce: 5903973021391
  • Dostupnost: <b style="color:green">Dostępny</b> Dostępny  (0 szt.)
  • szt.
  • Cena bez DPH: 17,08 zł / szt. 21,01 zł / szt.
  • Out of stock

MAGNAT Style Farba Podkładowa 1L

 

Farba Podkładowa MAGNAT Style to akrylowa farba wyrównująca chłonność i wzmacniająca podłoże przed zastosowaniem wyrobów dekoracyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnych drobnoziarnistych specjalnych wypełniaczy zapewnia właściwą przyczepność wyrobów dekoracyjnych MAGNAT Style, tj.: Marmuru Klasycznego, Glinki Weneckiej, Grassi, Trawertynu, Stiuku Wapiennego, Betonu.

Wydajność: do 6 m²/L przy jednokrotnym malowaniu
LZO: Limit zawartości LZO (kat. A/g/FW); 30 g/l (2010); produkt zawiera max. 30 g/l.
Normy i atesty: PN-C-81906:2003, rodzaj II
Gęstość: ok. 1,55 [g/cm3]
Lepkość, kubek cylindryczny Ø6, 20°C: ok. 8 s
Czas wysychania w (20±0,5)°C i wilgotności względnej powietrza 55% ± 5 % max.: - stopień 3: 60 minut
- stopień 3: 120 minut
Pojemność: 1 L
Kolor: biały
Zastosowanie: Do podkładowego malowania podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń

Przygotowanie podłoża:
- Podłoża powinny być suche, bez kurzu i zanieczyszczeń.
- Świeże tynki cementowo-wapienne sezonować 3-4 tygodnie, gipsowe 2-3 tygodnie.
- Suche spoiny płyt gipsowo-kartonowych przeszlifować papierem ściernym lub siatką i odpylić.
- Stare, źle przylegające do podłoża powłoki z farb emulsyjnych usunąć, a jeśli mocno się trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Gruntem Polimerowym ACRYL-PUTZ®. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe.
- Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT, a w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START.
- Plamy po sadzy, zaciekach wodnych, nikotynie, oleju zamalować farbą Śnieżka Zacieki-plamy

Przygotowanie wyrobu:
- Możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu.
- Farbę dokładnie wymieszać.
- Zaleca się nie rozcieńczać w przypadku malowania pędzlem lub wałkiem.
- Nie dodawać do farby bieli tytanowej, wapna lub kredy.

Nakładanie:
- Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°.
- Nakładać jedną lub dwie warstwę farby po upływie 2-3h.
- Farby nawierzchniowe nakładać po upływie 2-4h.
- Narzędzia malarskie po zakończeniu pracy umyć w wodzie.

Parametry malowania dla poszczególnych metod

Metody Malowania Parametry Malowania
lepkość farby [s] dodatek rozcieńczalnika [%] średnica dyszy pistoletu [mm] ciśnienie natrysku [MPa] zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek postać handlowa - - - 1-2


Wskazówki BHP i PPOŻ:
BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H -izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Dodatkowe informacje:
- wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność wyrobów nawierzchniowych
- zawiera bardzo drobny piasek kwarcowy
- zapewnia "oddychanie" ścian