Producenci

Promocja ZIMA 2019

NEO

Zaskocz zimę zanim ona zaskoczy Ciebie!

 

WYNAJEM AUT


BOTAMENT BOTAZIT® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt / cena za 1 kg


 • Kod: 19493
 • Waga: 1 kg
 • W magazynie: 0 szt.
 • Dostępność: Na zamówienie ⌛
 • Producent: BOTAMENT
 • Cena brutto: 5,84 zł6,77 zł
 • (Cena netto: 4,75 zł)
 • szt.
 • Poleć produktBOTAZI®   Garden ZF jest cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej, powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru wewnątrz oraz na zewnątrz.

 • wodoszczelna
 • do nakładania metodą szlamowa
 • wiąże bez rys
 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz mróz

 

BOTAZI® Garden ZF znajduje zastosowanie przy spoinowaniu kostki brukowej z kamienia naturalnego, betonowej kostki brukowej oraz okładzin z płyt na ścieżkach ogrodowych, strefach wejścia do budynków a także na tarasach.

Przygotowanie podłoża:
Cała struktura konstrukcji, tj. warstwa nośna, podkład oraz okładzina z kostki brukowej musi być wykonana z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Luźne elementy należy ustabilizować. Kanały odpływowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy.
Spoiny należy gruntownie oczyścić zanim zwiąże materiał podkładowy. W przypadku kamienia naturalnego o chropowatej powierzchni, elementów betonowych oraz silnie chłonnej kostki brukowej, przed zastosowaniem BOTAZI® Garden ZF spoinowaną powierzchnię należy obficie zwilżyć wodą. Należy unikać powstawania zastoin wody w spoinie.

Obróbka:
BOTAZI® Garden ZF miesza się przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła z czystą zimną wodą. Do wymieszania opakowania 25 kg należy użyć ok. 3,75 l wody. Należy mieszać tak długo, aż powstanie homogeniczna masa o jednorodnej barwie. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 3 minuty materiał należy raz jeszcze krótko zamieszać.
Materiał należy każdorazowo rozrabiać w tej samej konsystencji, ponieważ zmiana proporcji woda-cement może skutkować nieznaczną zmianą barwy. BOTAZI® Garden ZF należy obrabiać w czasie ok. 15 minut. Stężony materiał nie może być ponownie mieszany i obrabiany, ponieważ w takim wypadku nie osiągnie on końcowej wytrzymałości.
BOTAZI® Garden ZF wprowadza się w spoiny przy użyciu gumy do zgarniania. Nadmiar zaprawy należy usuwać diagonalnie do przekroju spoin. Na spoinowanej powierzchni powinno pozostać jak najmniej materiału, aby nie utrudniać procesu zmywania. Bezpośrednio po rozprowadzeniu zaprawy powierzchnię należy zmywać diagonalnie do przekroju spoin w taki sposób, aby nie dopuścić do wymywania zaprawy ze spoin. Wodę używaną do zmywania należy jak najczęściej wymieniać na czystą. Proces zmywania należy prowadzić tak długo, aż powierzchnia zostanie całkowicie oczyszczona. W przypadku dużych powierzchni zalecamy zastosowanie maszyny do zmywania spoin. Alternatywnie do zmywania, spoinowaną powierzchnię można oczyszczać przy użyciu twardej szczotki lub maszyny do czyszczenia wyposażonej w szczotki.

Pielęgnacja:
Świeżo wykonaną powierzchnię należy, przy zastosowaniu odpowiednich środków, chronić przed silnym wpływem warunków atmosferycznych, szczególnie przed intensywnym promieniowaniem słonecznym, wiatrem i/lub przeciągami. W razie potrzeby powierzchnię należy zwilżać czystą wodą, aby zapewnić prawidłowe wiązanie zaprawy.

Wskazówki:
Wszystkie wymienione parametry techniczne oraz czas obróbki odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza, o ile nie podano inaczej. Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźniają przebieg wiązania i twardnienia. Wysoka wilgotność podłoża lub znaczna różnica w nasiąkliwości podłoża oraz powierzchni bocznej spoin mogą powodować zmiany w odcieniu zaprawy. Zabrudzenia sąsiadujących powierzchni lub wody zarobowej oraz używanej do zmywania również mogą powodować zmianę barwy. W mikroporach spoinowanej powierzchni mogą pozostawać resztki zaprawy. W takim wypadku należy wcześniej wykonać spoinowanie próbne. BOTAZI® GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej oraz okładzin z płyt szerokość spoiny od 5 mm wodoprzepuszczalna (WTA nr E-5-21-09/D) nanoszenie metodą szlamowania wiąże bezskurczowo do wewnątrz i na zewnątrz wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych (w tym mrozu)

 

Baza materiałowa: modyfikowana zaprawa cementowa
Kolor: piaskowoszary
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,10 g/cm3
Uziarnienie: 0,1-1,3 mm
Wytrzymałość na ściskanie:
po 1 dniu: > 4 N/mm2
po 7 dniach: > 30 N/mm2
po 28 dniach: > 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie:
po 1 dniu: ok. 2 N/mm2
po 7 dniach: > 4 N/mm2
po 28 dniach: ok. 7 N/mm2
Szerokość spoiny: min. 5 mm
Głębokość spoiny: 
min. 30 mm przy kostce brukowej
min. 10 mm przy okładzinie z płyt
Proporcje mieszaniny: 25 kg BOTAZI® Garden ZF : ok. 3,75 l wody
Czas obróbki: ok. 15 minut
Temperatura obróbki: od >5°C do +25°C
Wchodzenie: po ok. 3 h
Pełne obciążenie: po 3 dniach
Czyszczenie: w świeżym stanie materiału - woda, po wyschnięciu - środek do usuwania nalotów cementowychPrzy większych ilościach, duże rabaty ! Zadzwoń
Materiały Budowlane Gliwice