Producenci


BOTAMENT BOTAZIT® GARDEN PF 1K Jednokomponentowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej, płyt oraz klinkieru / cena za 1 kg


 • Kod: 19495
 • Waga: 1 kg
 • Dostępność: Dostępny
 • Producent: BOTAMENT
 • Cena: 14,85 zł15,99 zł
 • Poleć produkt
"


BOTAZI®    Garden  PF  1K  znajduje  zastosowanie  przy  spoinowaniu  kostki  brukowej  z  kamienia  naturalnego,  betonowej  kostki  brukowej, powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru w ogrodach, przed wejeciami  do  budynków  oraz  na  tarasach  obciążonych  ruchem  pieszym.

 • gotowa do użycia
 • łatwa obróbka
 • wodoprzepuszczalna
 • zapobiega porastaniu spoiny roślinami
 • nanoszenie metodą szlamowania, samozagęszczalna
 • wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych,  w tym mrozu

BOTAZI® Garden PF 1K znajduje zastosowanie przy spoinowaniu:
• kostki brukowej z kamienia naturalnego,
• betonowej kostki brukowej,
• powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru
w ogrodach, przed wejściami do budynków oraz na tarasach obciążonych ruchem pieszym, jak również na prywatnych działkach budowlanych (dojazd do garaży) obciążanych okazyjnie lekkim ruchem samochodów osobowych. Powierzchnie obciążone ruchem kołowym powinny być wykonywane na stabilnym podłożu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Stwardniały materiał przypomina optycznie niezwiązany piasek, lecz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zmywanie oraz odkurzanie. Spoina pozwala się łatwo czyścić a także jest przepuszczalna dla wody (stanowi warstwę drenażową).

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi posiadać wytrzymałość odpowiednią dla przewidzianych obciążeń jak również musi być mrozoodporne oraz przepuszczalne dla wody. Nieprzepuszczalne podłoże może doprowadzić do powstawania zastoin wody a w dalszej kolejności do uszkodzenia spoiny przez mróz.
Spoiny powinny posiadać co najmniej 5 mm szerokości oraz 3 cm głębokości. Spoinowana powierzchnia oraz powierzchnia boczna spoin powinny być czyste, aby zapewnić odpowiednią przyczepność oraz aby nie utrwalać istniejących zabrudzeń.
Kostkę należy zmyć lub spłukać wodą. Silnie chłonne odmiany kamienia naturalnego przed przystąpieniem do spoinowania należy zwilżyć wodą, aby uniknąć utrwalenia się pozostałości zaprawy na spoinowanej powierzchni. Należy unikać powstawania zastoin wody. Przyległe, nie spoinowane powierzchnie, należy odpowiednio zabezpieczyć.Baza materiałowa: jednokomponentowy, modyfikowany, utwardzalny w powietrzu atmosferycznym, płynny polimer 
Gęstość: ok. 1,65 g/cm3
Uziarnienie: 0,3-1,3 mm
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 8,0 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: ok. 4,0 N/mm2 
Szerokość spoiny: min. 5 mm 
Głębokość spoiny: min. 30 mm 
Czas obróbki: ok. 30 minut
Przepuszczalność wody: ok. 12 l/m2/min (przy 20 % powierzchni spoin)
Temperatura obróbki: nieprzemarznięte podłoże od >0°C do +35°C
Wchodzenie: po 24 h
Pełne obciążenie: po 7 dniach
Czyszczenie: w świeżym stanie: przy użyciu dostępnych środków czyszczących związany materiał: mechaniczniePrzy większych ilościach, duże rabaty ! Zadzwoń
Materiały Budowlane Gliwice