Producenci


BASF PCI Bauharz / cena za kg


 • Kod: 45433
 • Waga: 1 kg
 • Dostępność: Na zamówienie
 • Producent: BASF
 • Cena: 59,69 zł75,21 zł
 • Poleć produkt

Produkt wysyłany prosto od producenta! Koszt wysyłki pobraniowej: 80PLN

Spoiwo epoksydowe do jastrychów przemysłowych • Do podłóg.
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Wykonywanie wysoce odpornych na zużycie i odpornych na chemikalia jastrychów na posadzkach betonowych i jastrychach cementowych
  - na posadzki przemysłowe, posadzki hal, warsztatów i pomieszczeń inwentarskich w przypadku silnych obciążeń mechanicznych i     chemicznych;
  - w browarach, mleczarniach i innych pomieszczeniach mokrych.
 • Jako zaprawa do wypełnień i obróbek 
 • Do wodoprzepuszczalnej zaprawy na jednofrakcyjnym kruszywie służącej do mocowania krawężników na mostach.
 • Do naprawy posadzek i płyt betonowych, pokryw i powierzchni okrężnych. • Produkt bezrozpuszczalnikowy.
 • Odporność na wodę, mróz i działanie czynników atmosferycznych, dlatego też nadaje się zarówno do wnętrz jak i na zewnątrz.
 • Wysoka odporność na ścieranie, dlatego też nadaje się szczególnie do miejsc narażonych na obciążenie ścieraniem, toczne lub udarowe.
 • Odporność na chemikalia, dlatego też nadaje się do zastosowania w przemyśle chemicznym, mleczarniach, browarach itp.
 • Możliwość wymieszania z kruszywem o różnym przesiewie, dlatego też nadaje się do wykonywania zarówno cienkich, jak i grubych warstw.
 • Niezawodna przyczepność i uszczelnienie podłoża, dlatego też wysokie bezpieczeństwo użycia w pomieszczeniach
 • mokrych.

Baza materiałowa

żywica epoksydowa

Składniki

dwuskładnikowy

Gęstość

 

- składnik podstawowy

ok. 1,07 g/cm3

- utwardzacz

ok. 0,94 g/cm3

Konsystencja

 

- składnik podstawowy

płynny

- utwardzacz

płynny

Barwa

 

- składnik podstawowy

bezbarwny - przezroczysty

- utwardzacz

bezbarwny - przezroczysty

Oznaczenie zgodnie z:

 

- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

 
   

- składnik podstawowy

klasa 9, pkt. 11c, VPG: III, substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego, płynna, bez dalszej klasyfikacji (żywice epoksydowe)

   

- utwardzacz

klasa 8, VPG: II, UN 2735, wieloaminy, składnik płynny, żrący, bez dalszej klasyfikacji (dwuamina izoforonu, fenolnonylowy)

   

- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

 
   

- składnik podstawowy

szkodliwa dla zdrowia, substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego, zawiera żywice epoksydowe, 

   

- utwardzacz

żrący, substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego, zawiera dwuaminę izoforonu, fenolnonylowy

   

Dalsze in forma cje: patrz roz dział "Wska zów ki od no śnie bez pie czeń stwa€

Trwałość składowania

ok. 18 miesięcy

Składowanie

w miejscu suchym, nie składować przez dłuższy czas w temperaturze powyżej +30° C

   

Forma dostawy

pojemnik kombinowany 10 kg (dwuskładnikowy) nr art. / znak kontrolny EAN 1355/7

 

beczka 200 kg - składnik podstawowy nr art. / znak kontrolny EAN 1359/5

 

hobok UN 36 kg - utwardzacz nr art. / znak kontrolny EAN 1362/5

   

Opakowanie

opakowanie z blachy białej, beczka stalowa

     

 
Materiały Budowlane Gliwice