AP Chemie zaprawa PCC/SPCC do naprawy ubytków betonu/żelbetu AP UVM2 25 kg

Zaprawa PCC/SPCC do naprawy ubytków betonu i żelbetu metodą ręczną
lub natryskiem, dostępna w różnych uziarnieniach kruszywa

AP UVM2 - uziarnienie do 2mm

  • Producent: AP CHEMIE
  • Kod producenta: 8903313329719
  • Dostępność: <b style="color:green">Dostępny</b> Dostępny  (10 op)
  • op
  • Cena netto: 48,75 zł / op 59,96 zł / op

SPECYFIKACJA

Jednoskładnikowa zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC - na bazie cementu, modyfikowana polimerami,
zawierająca specjalnie dobrane kruszywo, mikrokrzemionkę oraz zbrojenie w postaci włókien
syntetycznych. Materiał przeznaczony do wykonywania napraw ubytków betonu we wszelkiego typu
konstrukcjach betonowych i żelbetowych (także sprężonych i/lub obciążonych dynamicznie), wewnątrz
i na zewnątrz. Może być nakładana ręcznie lub metodą natrysku na mokro (mokrego torkretowania).
Produkt dostępny w różnych uziarnieniach kruszywa. Stanowi część systemu napraw betonu AP.

WŁAŚCIWOŚCI

− Znakomita przyczepność do podłoża betonowego i wysokie parametry wytrzymałościowe (klasa R4)
− Możliwość nakładania metodą ręczną lub natryskiem na mokro (metodą mokrego torkretowania)
− Dzięki plastycznej konsystencji i doskonałej urabialności może być stosowana na powierzchniach
poziomych, pionowych i w pozycji pułapowej (sufitowej)
− Wysoka szczelność oraz doskonała odporność na karbonatyzację
− Materiał niskoskurczowy
− Umożliwia dyfuzję pary wodnej
− Może być stosowana do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych obciążonych dynamicznie i/lub
sprężonych, wewnątrz i na zewnątrz
− Wysoka wydajność i duża uniwersalność zastosowań - zaprawa dostępna w różnych uziarnieniach
kruszywa
− Zaprawa mrozoodporna, odporna na wodę, sól rozmrażającą, olej, produkty ropopochodne,
o podwyższonej odporności na warunki korozyjne i agresję chemiczną
− Produkt łatwy w użyciu i przygotowaniu - gotowa zaprawa, wymagająca jedynie zmieszania z wodą

ZASTOSOWANIE

− Naprawa ubytków betonu i wyrównywanie jego powierzchni w najbardziej wymagających
konstrukcjach betonowych i żelbetowych (także sprężonych i/lub obciążonych dynamicznie)
infrastruktury komunikacyjnej (mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, mury oporowe itp.),
przemysłu (kominy żelbetowe, chłodnie kominowe i wentylatorowe, silosy, pylony, słupy itp.),
budownictwa kubaturowego (hale produkcyjne i magazynowe, budynki użyteczności publicznej,
stadiony itp.) i hydrotechnicznego (oczyszczalnie ścieków, nabrzeża, zbiorniki, zapory, śluzy, jazy,
kanały itp.)
− Reprofilacja powierzchni betonu oraz odtwarzanie i zwiększanie otuliny zbrojenia na powierzchniach
poziomych, pionowych i w pozycji pułapowej (sufitowej), w konstrukcjach monolitycznych
i elementach prefabrykowanych
− Wykonywanie wielkopowierzchniowych napraw betonu metodą natrysku na mokro (mokrego
torkretowania)
− Naprawa i wypełnianie rys, pęknięć, szczelin, otworów, a także wyrównywanie i doszczelnianie
powierzchni betonowych; znakomite podłoże pod powłoki ochronne (zmniejszające zużycie farb)

OPAKOWANIE

Worki papierowe z wkładką foliową zawierające 25 kg produktu (paleta = 1050 kg).

KARTA DO POBRANIA

 

PDF charakterystyka - kliknij